Altijd bereikbaar Direct ingepland Ook bij jou thuis

Landelijke Database Fysiotherapie

Wat is de Landelijke Database Fysiotherapie?

De LDF is een initiatief van de beroepsgroep van fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In de LDF worden behandelgegevens (data) verzameld. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken wij aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg. Fysiotherapie Benno Plus kan via een LDF Dashboard de verzamelde gegevens bekijken en hiervan leren.

Hoe werkt de dataverzameling?

Fysiotherapeuten werken met elektronische patiëntendossiers. In jouw patiëntendossier staat bijvoorbeeld informatie over jouw klacht(en), de behandelingen en wat de resultaten van de behandelingen zijn. Alleen de behandelende fysiotherapeuten en jij als patiënt hebben toegang tot dit dossier. Wanneer jij, via jouw fysiotherapeut, toestemming geeft voor dataverzameling in de LDF worden een deel van de gegevens uit jouw elektronische patiëntendossier via een beveiligde verbinding naar de LDF gestuurd. Dit gebeurt eens per maand.

Toestemming

Fysiotherapie Benno Plus vraagt bij het intakegesprek, jouw toestemming voor gebruik en opname van enkele persoonlijke gegevens ten behoeve van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee help je direct mee aan constante verbetering van onze fysiotherapeutische zorg.

Om welke gegevens gaat het?

We verzamelen gegevens over jouw fysiotherapeutische behandelingen een beperkt aantal gegevens over jou als patiënt. De volgende gegevens over jou en jouw behandeling worden in de LDF opgenomen:

 • Geslacht;
 • Geboortejaar;
 • Het identificatienummer van jouw zorgverzekeraar,
 • De behandelgegevens (o.a. de klacht waarvoor jij onder behandeling bent, het soort behandeling, de tijdsduur van de behandeling en de resultaten).

Voor een compleet overzicht van de behandelgegevens die worden verzameld kan je kijken op:
https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/wat-lever-je-aan

Het is in de LDF niet nodig om te weten wie jij precies bent. jouw naam en contactinformatie ontvangen we daarom niet. In plaats daarvan wordt een unieke code met jouw gegevens meegestuurd. Dit heet pseudonimiseren. Het pseudonimiseren zorgt ervoor dat in de LDF niet meer te zien is wie jij precies bent. Zo beschermen we jouw privacy.

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

Op basis van de gegevens die Fysiotherapie Benno Plus bij de LDF aanlevert, ontvangen wij een terugkoppeling die vergelijking met de resultaten van andere fysiotherapeuten mogelijk maakt. Fysiotherapie Benno Plus wordt daarmee gestimuleerd om, waar nodig, ons handelen aan te passen om de kwaliteit te verbeteren. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te doen naar fysiotherapeutische zorg, bijvoorbeeld om behandelmethoden te verbeteren. Ook worden gegevens uit de LDF gebruikt in beleidsrapporten en wetenschappelijke publicaties. De gegevens zijn hierin nooit naar jou als patiënt terug te herleiden. Na een bewaartermijn van 30 jaar worden jouw gegevens vernietigd.

Welke partijen zijn betrokken?

De data in de LDF worden verwerkt en beheerd door Mediquest B.V. te Utrecht Om de verzamelde gegevens in te zetten voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek werkt het KNGF ook met andere partijen samen, zoals onderzoeksinstituten. We werken alleen met partijen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor gegevensbeveiliging, en waarmee we een overeenkomst hebben. Zo zorgen we dat de gegevens altijd goed beveiligd zijn en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Een overzicht van betrokken partijen is beschikbaar via https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/juridische-informatie.

Het KNGF verwerkt de betreffende gegevens geheel in overeenstemming met de hiervoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679).

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Het KNGF vindt de bescherming van jouw privacy zeer belangrijk. Om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen zijn technische en organisatorische maatregelen genomen die zijn vastgelegd in het “LDF Dataprotocol”. Alle partijen die met data uit de LDF werken houden zich aan dit dataprotocol. Het LDF Dataprotocol is beschikbaar via: https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/juridische-informatie

Wat als je toestemming geeft en later van gedachten verandert?

Fysiotherapie Benno Plus registreert jouw toestemming voor het verstrekken van jouw gegevens aan de LDF in uw patiëntendossier. Via jouw fysiotherapeut kan je jouw toestemming op ieder moment intrekken. Hij of zij zal ervoor zorgen dat jouw gegevens vanaf dat moment niet meer worden geleverd aan de LDF.

Verder heb je recht op:

 • het inzien van jouw gegevens;
 • een verzoek tot verwijdering of correctie van jouw persoonsgegevens/ het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • bewijs dat jouw persoonsgegevens zijn verwijderd of gecorrigeerd n.a.v. een verzoek;
 • een verzoek tot rectificatie en aanvulling van jouw persoonsgegevens;
 • een verzoek tot het overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • een verzoek tot het laten verwerken van minder persoonsgegevens;
 • een verzoek tot een menselijke interventie van geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • het recht op duidelijke informatie over wat de LDF met jouw persoonsgegevens doet.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.kngf.nl/ldf. Met vragen kan je terecht bij jouw fysiotherapeut of de afdeling Ledenvoorlichting (033-4672929 en ledenvoorlichting@kngf.nl) van het KNGF