Altijd bereikbaar Direct ingepland Ook bij jou thuis

Kwaliteit

BIG-registratie bij Fysiotherapie Benno Plus

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden bepaalde basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. Alle fysiotherapeuten werkzaam bij of voor Fysiotherapie Benno Plus staan ingeschreven in dit register.

Centraal Kwaliteitsregister

De beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voert een actief beleid om de kwaliteit in de fysiotherapie constant te waarborgen. Fysiotherapeuten die voldoen aan de specifieke kwaliteitseisen zoals het behandelen volgens wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg, worden toegelaten tot het Kwaliteitsregister van het KNGF.

De praktijk Fysiotherapie Benno Plus voldoet aan deze eisen en is derhalve in het kwaliteitsregister opgenomen. Dit is voor jou een extra zekerheid dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.