Dit is een vragenformulier over de klanttevredenheid.

Wij stellen het op prijs als u het wilt invullen en opsturen. Zo kunnen wij onze dienstverlening op peil houden en waar nodig op peil brengen.

Alvast hartelijk dank.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Bij aanvang van de behandeling heeft mijn fysiotherapeut een indicatie gegeven van de tijd om te herstellen en het aantal behandelingen dat ik nodig heb

De bij aanvang afgegeven indicatie van hersteltijd en aantal behandelingen is juist gebleken

De behandelingen hebben geleid tot het door mij verwachte resultaat

Mijn fysiotherapeut informeert mij goed over de oorzaak, behandeling, ontwikkeling (van het herstelproces) en het voorkomen van de klacht

Mijn fysiotherapeut evalueert samen met mij tussentijds de behandeling

Mijn fysiotherapeut vind ik vakbekwaam

Ik ben tevreden over de wijze waarop de fysiotherapeut met mij omgaat

Mijn fysiotherapeut geeft mij persoonlijke aandacht

De praktijk van mijn fysiotherapeut is schoon (lees: hygiënisch)

De telefonische bereikbaarheid van de praktijk is goed

Ik kan doorgaans een afspraak maken op een voor mij gewenst tijdstip

Mijn fysiotherapeut komt gemaakte afspraken na

De informatie op de website over de gang van zaken in de praktijk is duidelijk

Als vrienden, familie of collegae vergelijkbare problematiek hebben, dan zou ik mijn fysiotherapeut aanraden

Heeft u wel eens een klacht geuit?

Zo ja, was u tevreden met de snelheid waarmee de klacht werd afhandeld?

En was u tevreden met de geboden oplossingen voor uw probleem?

Was u tevreden met de wijze van het afhandelen van uw klacht?

Wilt u uw tevredenheid in een rapportcijfer uitdrukken (1= erg slecht, 10=uitstekend)

Heeft u nog additionele opmerkingen? Mededelingen van 1 of 2 zinnen kunnen worden gebruikt op de website.


Fysiotherapie Benno Plus dankt u voor uw feedback!Door op verzenden te klikken geeft u aan akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden