Wat is geriatrie fysiotherapie?

Veel oudere mensen krijgen ten gevolge van ziekten en slijtage problemen in de mobiliteit en functionaliteit. Voorbeelden zijn arthrose, osteoporose, ziekte van Parkinson en een doorgemaakt CVA (Beroerte). Als gevolg hiervan is er een afname van de zelfredzaamheid en eventueel toename van afhankelijkheid van derden met alle gevolgen van dien.

 

De geriatriefysiotherapeut – Geriatrische fysiotherapeut

De fysiotherapeut werkt in een multidisciplinair team rond de kwetsbare groep ouderen met complexe problematiek. Hij/zij is betrokken bij zowel het zoeken van de oorzaak van de mobiliteitsproblemen, als bij de preventie, behandeling en begeleiding ervan. Hierbij gaat het zowel om functiebehoud als om functieherstel.

 

Langer thuis blijven wonen?

Of wel zo LANG mogelijk in uw eigen omgeving kunnen wonen en leven. Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen Geriatriefysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen.

 

Scholing en herregistratie

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister geriatriefysiotherapie. Geregistreerde geriatriefysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.

 

Heeft u door ziekte of ouderdom problemen met uw mobiliteit en functionaliteit?

Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Liever direct contact? Bel ons dan of stuur een Whatsapp bericht.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw bericht