Altijd bereikbaar Direct ingepland Ook bij jou thuis

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vhosts/fysiotherapiebennoplus.nl/httpdocs/wp-content/themes/bennoplus/index.php on line 7

Privacy

Fysiotherapie Benno Plus gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Fysiotherapie Benno Plus dan hebben wij gegevens van jouw nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de fysiotherapeut, via de mail of via het aanmeldingsformulier op de website. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Fysiotherapie Benno Plus heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden voor de juiste fysiotherapeutische behandeling.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Fysiotherapie Benno Plus bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de fysiobehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
Delen met anderen

Fysiotherapie Benno Plus zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Fysiotherapie Benno Plus heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Fysiotherapie Benno Plus zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Fysiotherapie Benno

Plus een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Fysiotherapie Benno Plus blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fysiotherapiebennoplus.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Fysiotherapie Benno Plus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het
nummer 06-30 296 973 of via info@fysiotherapiebennoplus.nl

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Fysiotherapie Benno Plus kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@fysiotherapiebennoplus.nl

Voor meer informatie over privacy kan je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.