Altijd bereikbaar Direct ingepland Ook bij jou thuis

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie bij Fysiotherapie Benno Plus

Afspraak maken

Veel oudere mensen krijgen ten gevolge van ziekten en slijtage problemen in de mobiliteit en functionaliteit. Voorbeelden zijn arthrose, osteoporose, ziekte van Parkinson en een doorgemaakt CVA (Beroerte). Als gevolg hiervan is er een afname van de zelfredzaamheid en eventueel toename van afhankelijkheid van derden met alle gevolgen van dien.

De geriatriefysiotherapeut – Geriatrische fysiotherapeut

De fysiotherapeut werkt in een multidisciplinair team rond de kwetsbare groep ouderen met complexe problematiek. Hij/zij is betrokken bij zowel het zoeken van de oorzaak van de mobiliteitsproblemen, als bij de preventie, behandeling en begeleiding ervan. Hierbij gaat het zowel om functiebehoud als om functieherstel.

Langer thuis blijven wonen?

Of wel zo LANG mogelijk in jouw eigen omgeving kunnen wonen en leven. Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen Geriatriefysiotherapeuten zijn o.a. werkzaam in particuliere praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en (academische) ziekenhuizen.

Scholing en herregistratie

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het CKR deelregister geriatriefysiotherapie. Geregistreerde geriatriefysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.

Mw. B.

Sterk aanbevolen heeft mijn vader van meer dan 90 jaar met veel geduld en professionaliteit behandeld